Little girl reading
ALL, Po polsku / In Polish

Strategie edukacji dwujęzycznej

Termin edukacja dwujęzyczna obejmuje zarówno kształcenie językowe dziecka, jak i wychowanie dwujęzyczne, czyli przekazywanie mu wiedzy o kulturze, kształtowanie jego świadomości własnych korzeni, wpływ na budowanie jego tożsamości etnicznej, a także kształtowanie jego postawy wobec własnej dwujęzyczności (i dwukulturowości). Istotną rolę w drodze do sukcesu odgrywają czynniki socjologiczno-psychologiczne, spośród których należy wymienić: motywację i nastawienie do… Continue reading Strategie edukacji dwujęzycznej

ALL, Po polsku / In Polish

Zalety dwujęzyczności

O zaletach dwujęzyczności napisano już wiele, ale warto przypomnieć i utrwalić sobie najważniejsze z nich. Dwujęzyczność to nie to samo, co znajomość języka obcego, to o wiele więcej!  Na wstępie chciałabym przypomnieć, że korzyści zależą miedzy innymi od biegłości w obu językach - im wyższy poziom opanowania obu języków (nie tylko mówienia/rozumienia ze słuchu, ale przede… Continue reading Zalety dwujęzyczności

ALL, Po polsku / In Polish

Świadome wspieranie dwujęzyczności mojego dziecka

W piątek, 21 października 2016, miałam przyjemność poprowadzić wykład pod tytułem "Świadome wspieranie dwujęzyczności mojego dziecka" dla rodziców uczniów Polskiej Szkoły im. św. Jana Pawła w Kilkenny. Poniżej streszczam najważniejsze zagadnienia, które przedstawiłam podczas tego spotkania. - Znajomość języka to umiejętność, która wymaga stałych ćwiczeń - podobnie jak inne umiejętności. Jeśli chcemy, aby nasze dziecko… Continue reading Świadome wspieranie dwujęzyczności mojego dziecka