ALL

Dwujęzyczny z definicji

W internecie i literaturze poświęconej dwujęzyczności pojawia się wiele definicji bilingwizmu, mających źródła w rozmaitych dziedzinach naukowych, między innymi: lingwistyce, psycholingwistyce, socjolingwistyce, glottodydaktyce, etnolingwistyce, socjologii i psychologii. Jak zatem zdefiniować dwujęzyczność? Co to znaczy "dwujęzyczny"? Czy istnieją wymogi, jakie powinno się spełniać, aby nazwać się osobą dwujęzyczną? Termin "dwujęzyczny" według słownika języka polskiego (www.sjp.pwn.pl, hasło "dwujęzyczny") może odnosić… Continue reading Dwujęzyczny z definicji