Polecam/RECOMMENDED

Portale internetowe poświęcone dwujęzyczności i Polonii:

 

Strony o dwujęzyczności po angielsku:

 

Poradniki dla rodziców:

  • Barbara Zurer-Pearson, Jak wychować dziecko dwujęzyczne? (tytuł angielski: Raising a Bilingual Child)
  • Collin Baker, A Parents’ and Teachers’ Guide to Bilingualism

 

Logopedzi dzieci dwujęzycznych [online]:

Dwujęzyczność – Centrum Terapeutyczne

Głoska – dwujęzyczność z punktu widzenia logopedy

Bilingual House

 

Polskie szkoły internetowe:
Libratus
Alfa i Omega

 

Nauka j. polskiego w domu – materiały:
SuperKid – zakładka ” dla przedszkolaka” i „Język polski dla dzieci”
Włącz Polskę – materiały do nauki języka polskiego na wszystkich poziomach zaawansowania

 

Polska literatura dla dzieci:
Wydawnictwo Natuli – wesołe i nietypowe książki dla dzieci
Czytam sobie – książki do samodzielnego czytania, 3 poziomy zaawansowania

 

Powrót z emigracji:(Nie)łatwe powroty do domu?

 

Polska literatura naukowa o dwujęzyzności, dwukulurowości i emigracji:

Cieszyńska J., Dwujęzyczność, dwukulturowość – przekleństwo czy bogactwo?, Kraków 2006.

Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość. Szanse i zagrożenia
na drodze do porozumienia
, red. K. Kuros-Kowalska, I. Loewe, Gliwice 2014.

Psychologiczne aspekty dwujęzyczności, red. I. Kurcz, Gdańsk 2007.

Olpińska-Szkiełko M., Wychowanie dwujęzyczne w przedszkolu, Warszawa 2013.

Wierzbicka A., 1990, Podwójne życie człowieka dwujęzycznego, w: Język polski w świecie. Zbiór studiów, red. W. Miodunka, Warszawa 1990.

Wierzbicka A., Moje podwójne życie: dwa języki, dwie kultury, dwa światy, „Teksty Drugie” 1997, z. 3, s. 73–93.

Polonia w Europie, red. B. Szydłowska-Ceglowa, Poznań 1992.

Język polski w świecie. Zbiór studiów, red. W. Miodunka, Warszawa 1990.

Kurcz, I. Psychologia języka i komunikacji, Warszawa 2000. – ROZDZIAŁ 13

Lipińska E., Język ojczysty, język obcy, język drugi. Wstęp do badań dwujęzyczności, Kraków 2003.

Sękowska E. Język zbiorowości polonijnych w krajach anglojęzycznych. Zagadnienia leksykalno-słowotwórcze, Warszawa 1994.

Sękowska E., Język emigracji polskiej w świecie, seria „Polszczyzna w dobie globalizacji”, Wydawnictwo UJ, Kraków 2010.

Drogi i rozdroża. Migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku. Analiza psychologiczno-socjologiczna, red. H. Grzymała-Moszczyńska, A. Kwiatkowska, J. Roszak, Kraków 2010.

Dylematy wielokulturowości, red. W. Kalaga, Kraków 2004

***

Websites on BILINGUALISM [Eng]:

 

GUIDES FOR PARENTS:

  • Barbara Zurer-Pearson, Raising a Bilingual Child
  • Collin Baker, A Parents’ and Teachers’ Guide to Bilingualism

 

Websites on bilingualism in Polish:

 

Polish online speech and language therapists:

Dwujęzyczność – Centrum Terapeutyczne

Głoska – dwujęzyczność z punktu widzenia logopedy

Bilingual House

 

Polish online schools:
Libratus
Alfa i Omega

 

Learning Polish at home – materials:
SuperKid – zakładka ” dla przedszkolaka” i „Język polski dla dzieci”
Włącz Polskę – materiały do nauki języka polskiego na wszystkich poziomach zaawansowania

 

Polish literature for children:
Wydawnictwo Natuli – wesołe i nietypowe książki dla dzieci
Czytam sobie – książki do samodzielnego czytania, 3 poziomy zaawansowania

 

Coming back to Poland:(Nie)łatwe powroty do domu?

 

Polish literature on bilingualism and migration:

Cieszyńska J., Dwujęzyczność, dwukulturowość – przekleństwo czy bogactwo?, Kraków 2006.

Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość. Szanse i zagrożenia
na drodze do porozumienia
, red. K. Kuros-Kowalska, I. Loewe, Gliwice 2014.

Psychologiczne aspekty dwujęzyczności, red. I. Kurcz, Gdańsk 2007.

Olpińska-Szkiełko M., Wychowanie dwujęzyczne w przedszkolu, Warszawa 2013.

Wierzbicka A., 1990, Podwójne życie człowieka dwujęzycznego, w: Język polski w świecie. Zbiór studiów, red. W. Miodunka, Warszawa 1990.

Wierzbicka A., Moje podwójne życie: dwa języki, dwie kultury, dwa światy, „Teksty Drugie” 1997, z. 3, s. 73–93.

Polonia w Europie, red. B. Szydłowska-Ceglowa, Poznań 1992.

Język polski w świecie. Zbiór studiów, red. W. Miodunka, Warszawa 1990.

Kurcz, I. Psychologia języka i komunikacji, Warszawa 2000. – ROZDZIAŁ 13

Lipińska E., Język ojczysty, język obcy, język drugi. Wstęp do badań dwujęzyczności, Kraków 2003.

Sękowska E. Język zbiorowości polonijnych w krajach anglojęzycznych. Zagadnienia leksykalno-słowotwórcze, Warszawa 1994.

Sękowska E., Język emigracji polskiej w świecie, seria „Polszczyzna w dobie globalizacji”, Wydawnictwo UJ, Kraków 2010.

Drogi i rozdroża. Migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku. Analiza psychologiczno-socjologiczna, red. H. Grzymała-Moszczyńska, A. Kwiatkowska, J. Roszak, Kraków 2010.

Dylematy wielokulturowości, red. W. Kalaga, Kraków 2004