ALL, Bilingualism, Emigration, Po polsku / In Polish

Mój mały patriotyzm

Mój mały patriotyzm to nie żadne wielkie decyzje polityczne, to nie spory o racje, donacje czy ukryte kamery, to nie biało-czerwone tatuaże i kolczyki, to nie przepychanie się łokciami czy sprzeczki w internecie, i w końcu: to też nie wykrzykiwanie Irlandczykom w twarz, że Polacy wszystko wiedzą i potrafią lepiej... Nigdy nie myślałam o sobie w… Continue reading Mój mały patriotyzm

Parade
ALL, Emigration

Integration – healthy relationship

Emigration results in many life changes that happen at the same time - not only the place of residence and people around change, but the whole linguistic and cultural environment is different. In this way emigration forces emigrants to function in a completely new role because of the "new" socio-cultural reality in the host country.… Continue reading Integration – healthy relationship

Suitcases
ALL, Emigration

Poles abroad: Polonia or emigration?

According to the PWN dictionary of Polish language, the term Polonia refers to ‘Poles living permanently abroad’, while emigration is defined as 'departure from their home country to another country to settle there’, ‘continuous or periodic residence in another country’ or ‘generally, commonality of immigrants living in a given country’. It should be noted, however,… Continue reading Poles abroad: Polonia or emigration?

Airplane
ALL, Emigration

Reasons for emigration, permanent settlement or return

Polish emigration to the United Kingdom during the Second World War and after it had a political dimension, while the wave after Poland's accession to the EU – was by economic. As shown by the latest survey, the current Polish emigration to the UK and Ireland consist mainly of young and educated people – mostly… Continue reading Reasons for emigration, permanent settlement or return

Parade
ALL, Emigration, Po polsku / In Polish

Integracja – zdrowa relacja

Emigracja skutkuje wieloma zmianami, które następują jednocześnie – zmienia się miejsce pobytu i ludzie, a także otoczenie językowo-kulturowe. To niejako zmusza emigranta do funkcjonowania w zupełnie nowej roli ze względu na „nową” społeczno-kulturową rzeczywistość, jaka panuje w kraju pobytu. Sytuacja ta jest dla sporej części emigrantów niezwykle trudnym doświadczeniem, które w perspektywie czasu silnie oddziałuje… Continue reading Integracja – zdrowa relacja