smiley
ALL, Po polsku / In Polish

Jak zapytać dziecko dwujęzyczne o to, jak było w szkole?

Pytanie “Jak było w szkole?” pada chyba w każdym polskim domu prawie codziennie (nie licząc weekendów, świąt i wakacji) przez 10 miesięcy roku szkolnego…

Najczęstszą odpowiedzią, jaka pada z ust dziecka, jest zdawkowe “Dobrze”. Ogólnie pytanie – to i ogólna odpowiedź…

Niektóre dzieci potrzebują zachęty, by opowiadać o szczegółach, a niekiedy dzieciom dwujęzycznyn po prostu BRAKUJE KOMPETENCJI w języku polskim, by wyrazić to, co by chciały…

Co pomoże w obu sytuacjach? Szczegółowe pytania, które pomogą się otworzyć, a jednocześnie podpowiedzą, o czym mówić i jakich słów/konstrukcji językowych użyć. 😊

Tu znadziecie 20 przykładowych szczegółowych pytań o to, jak było w szkole.

Warto wyrobić sobie nawyk unikania ogólnych pytań w odniesieniu do dnia w szkole oraz innych rodzajów aktywności, wyjazdów czy przeżyć dziecka. Zazwyczaj dzieci odpowiadają na nie ogólnie, bo często nie potrafią streścić wszystkiego lub szybko wybrać najciekawszych informacji…

Pytania, na które można odpowiedzieć “tak”, “nie”, “ok” zazwyczaj zamykają furtkę dla dziecięcej wyobraźni. Natomiast pytania szczegółowe pozwalają rozpocząć rozmowę od opowiedzenia o konkretnym wątku, wydarzeniu, momencie dnia. A przecież każdy dzień ma w sobie coś szczególnego, czym można się podzielić w rozmowie! 😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s