ALL, Po polsku / In Polish

Zalety dwujęzyczności

O zaletach dwujęzyczności napisano już wiele, ale warto przypomnieć i utrwalić sobie najważniejsze z nich. Dwujęzyczność to nie to samo, co znajomość języka obcego, to o wiele więcej!  Na wstępie chciałabym przypomnieć, że korzyści zależą miedzy innymi od biegłości w obu językach - im wyższy poziom opanowania obu języków (nie tylko mówienia/rozumienia ze słuchu, ale przede… Continue reading Zalety dwujęzyczności

ALL, Po polsku / In Polish

Świadome wspieranie dwujęzyczności mojego dziecka

W piątek, 21 października 2016, miałam przyjemność poprowadzić wykład pod tytułem "Świadome wspieranie dwujęzyczności mojego dziecka" dla rodziców uczniów Polskiej Szkoły im. św. Jana Pawła w Kilkenny. Poniżej streszczam najważniejsze zagadnienia, które przedstawiłam podczas tego spotkania. - Znajomość języka to umiejętność, która wymaga stałych ćwiczeń - podobnie jak inne umiejętności. Jeśli chcemy, aby nasze dziecko… Continue reading Świadome wspieranie dwujęzyczności mojego dziecka

ALL

Przyswajanie a nauka języka u dzieci dwujęzycznych

Wiele osób  nie zdaje sobie sprawy, w czym tkwi różnica pomiędzy PRZYSWAJANIEM a NAUKĄ języka, co skutkuje niewłaściwym podejściem do dwujęzycznego wychowania i kształcenia dzieci. W dzisiejszym artykule słów kilka o tym, kiedy dziecko przyswaja, a kiedy uczy się języka. Główne rozróżnienie pomiędzy przyswajaniem języka a jego nauką opiera się na włożonym przez dziecko wysiłku… Continue reading Przyswajanie a nauka języka u dzieci dwujęzycznych

ALL

Język ojczysty, język obcy czy język odziedziczony?

Jakim mianem określić polszczyznę dzieci polskiego pochodzenia wychowywanych za granicą? Czy jest to dla nich język ojczysty czy może już obcy? Czym jest język odziedziczony? Aby dobrze rozumieć istotę dwujęzyczności, warto zapoznać się z funkcjonującymi w literaturze rozróżnieniami terminologicznymi.  Postaram się krótko i w przystępny sposób wyjaśnić terminy spotkane w literaturze dotyczącej bilingwizmu: język pierwszy, język ojczysty, język… Continue reading Język ojczysty, język obcy czy język odziedziczony?

ALL

Dwujęzyczny z definicji

W internecie i literaturze poświęconej dwujęzyczności pojawia się wiele definicji bilingwizmu, mających źródła w rozmaitych dziedzinach naukowych, między innymi: lingwistyce, psycholingwistyce, socjolingwistyce, glottodydaktyce, etnolingwistyce, socjologii i psychologii. Jak zatem zdefiniować dwujęzyczność? Co to znaczy "dwujęzyczny"? Czy istnieją wymogi, jakie powinno się spełniać, aby nazwać się osobą dwujęzyczną? Termin "dwujęzyczny" według słownika języka polskiego (www.sjp.pwn.pl, hasło "dwujęzyczny") może odnosić… Continue reading Dwujęzyczny z definicji